Đại hội đã tổng kết, báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2013 và 11 tháng trong năm 2014 cũng như Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013, dự kiến kết quả kinh doanh năm 2014. Theo công bố, vốn điều lệ của VPF năm 2013 có gần 23 tỷ đồng, doanh thu đặt 98 tỷ đồng và tính lợi nhuận sau thuế đạt 1,5 tỷ đồng. Còn tính đến tháng 11 năm 2014 vốn điều lệ có hơn 30 tỷ đồng, doanh thu đạt 121 tỷ đồng, chi phí hơn 85,6 tỷ đồng và lợi nhuận đạt hơn 35,8 tỷ đồng.

Đại hội cũng đã đưa ra phương hướng hoạt động năm 2015 nhằm nâng cao chất lượng BĐVN, đó là: Khuyến khích các CLB tăng cường trẻ hóa lực lượng, mở các khóa đào tạo HLV trẻ, tích cực tìm kiếm khai thác các nguồn tài trợ trong và ngoài nước, phấn đấu đạt doanh thu 80 tỷ đồng; nâng cao hiệu quả truyền thông cho các giải đấu, nâng số khán giả bình quân ở V-League lên 9.000 người/trận, hạng Nhất là 4.500 người/ trận, còn cúp QG là 3.500 người/trận…