Bảng thống kê về tình hình chấn thương của các CLB ở Premier League, bao gồm các thông tin về số lượng người chấn thương, loại chấn thương và ngày dự kiến trở lại:
 
 
Bảng thống kê về tình hình chấn thương của các đội bóng lớn ở Premier League kể từ năm 2002: